S’obri periode per a comunicar a l’Ajuntament les obres de conservació, manteniment i reparació en la xarxa de clavegueram.

ANUNCÍ

S’OBRI PERÍODE PER A COMUNICAR A L’AJUNTAMENT LES OBRES DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I REPARACIÓ EN LA XARXA DE CLAVEGUERAM PAGADES PELS VEÏNS

Amb motiu del procediment que s’està duent a terme per a la nova concessió de gestió del servei municipal de proveïment d’aigua potable i clavegueram del municipi de Gavarda, i donats els dubtes que generava la regulació de l’anterior Concessió respecte a qui corresponia suportar les despeses derivades de la conservació, manteniment i reparació de determinats elements integrants del servei de clavegueram, i, com a conseqüència d’açò, l’execució de determinades obres de reparació i conservació d’aquelles realitzades i pagades per alguns propietaris d’immobles, així com la detecció per part d’aquests d’anomalies que puguen generar de futur danys i conseqüents reparacions, interessa a aquest Ajuntament conèixer l’abast de les obres executades i quantitats econòmiques abonades, a l’efecte de determinar si escau la seva inclusió com a quantitats econòmiques a tenir en compte en relació a la destinació de les inversions a realitzar i pagar pel nou adjudicatari.

Per tot açò, es comunica als propietaris d’immobles situats a Gavarda que hagen realitzat a la seva costa les referides obres de reparació i conservació perquè compareguen davant l’Ajuntament de Gavarda (data límit dilluns 18 de maig en horari d’oficines) amb el propòsit d’acreditar les despeses realitzades o el pressupost d’obres a realitzar, a l’efecte de determinar si escau la seva inclusió com a quantitats econòmiques a tenir en compte en relació a la destinació de les inversions a realitzar i pagar pel nou adjudicatari.
El que es comunica als efectes oportuns.
                                                              Gavarda, a 06 de maig 2015.
                                                                VICENTE-J. MOMPÓ ALEDO

                                               ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVARDA

caValencià
es_ESSpanish caValencià