Serveis Socials: Prestacions Econòmiques. Programes i Noves Deduccions.

Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEI’s): Barreres Arquitectòniques

Sector: Tercera Edat

Termini de presentació: Fins el 31 d’octubre de 2015

Descripció: Ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques existents en el propi habitatge o en l’edifici de l’ancià que obstaculitzen la seua mobilitat. Comprenen aquelles transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.

Link: http://www.bsocial.gva.es/ca/web/mayores/prestaciones-economicas-individualizadas-pei-s-barreras-arquitectonicas6c0

Termini de presentació: Fins el 12 de febrer de 2015
 Descripció: Ajudes dirigides a facilitar l’autonomia personal a persones amb problemes motors o sensorials, afavorint les seues relacions i la integració en la societat.
 Tipus d’ajudes: 
A)Cadires de rodes amb motor elèctric,  Grua hidràulica / elèctrica, Audiòfons, altres productes i ajudes tècniques. B)Ajudes per a adaptacions en la llar Adaptacions en el bany. Eliminació de barreres en l’interior de la vivenda.
C)Ajuda per a adaptació de vehicle de motor.
D) Ajuda al transport.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Programa Bo Respir(en castellà bono respiro)

Sector: Tercera Edat

Termini de presentació: Fins el 27 de febrer de 2015

Descripció: Este programa pretén, fonamentalment, recolzar els/es cuidadors/es principals de persones majors dependents, oferint-los la possibilitat que siguen ateses temporalment en un centre especialitzat. L’objectiu és oferir ajudes per a finançar estades de caràcter temporal en residències de Tercera Edat a persones majors dependents que habitualment estan ateses al seu domicili o al dels seus familiars.

Link: http://www.bsocial.gva.es/ca/web/mayores/ayudas-para-sufragar-estancias-en-residenciascbd

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Programa Termalisme saludable 2015 (IMSERSO)       

Sector: Tercera edat

Termini de presentació: Per als torn de febrer a agost de 2015, fins el 16 de gener de 2015. Per als torns de setembre a desembre de 2015, fins el 18 de maig de 2015.

Descripció: Programa destinat a les persones majors per a la prevenció, rehabilitació y promoció integral de les mateixes, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.

Link: http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Noves deduccions per família nombrosa i familiar discapacitat a càrrec.

Sector: Família i Persones amb discapacitat.

Descripció: Les famílies nombroses contaran en 2015 amb un nou tractament fiscal, en la Reforma elaborada pel Govern, A més d’elevar-se els mínims personals i familiars, la reforma comporta  noves deduccions específiques per a les famílies nombroses (1.200 per família nombrosa, 2.400 en cas de famílies de categoria especial) i per a aquelles amb ascendents o descendents amb discapacitat (1.200 euros).

Link: www.agenciatributaria.es

 

 

 

 

 

 

 

 

caValencià
es_ESSpanish caValencià