Programa Vacances Socials

Informació Serveis Socials

Programa de vacances socials.

– GENERALITAT VALENCIANA –

Programa que ofereix un període vocacional a les persones majors de la Comunitat Valenciana,

per a la promoció de l’envelliment actiu.

REQUISITS

* Ser pensionista de jubilació del Sistema Públic espanyol de Pensions amb 60 anys complits.

Podran participar el cònjuge o parella de fet sense necessitat de que estos reuneixen els requisits d’edat o pensió.

El termini de presentació de les noves sol·licituds des del 13 de juny fins el 13 de juliol de 2018.

caValencià
es_ESSpanish caValencià