Programa de termalisme de l’Inserso 2018

  • Pensionistes de jubilació del Sistema Públic espanyol de pensions.
  • Pensionistes de viudetat i tenir 55 antys complits.
  • Pensionistes per altres conceptes o perceptors dáltres prestacions o subsidis per desocupació i haver complit 60 anys.

REQUISITS:

  • Ser titular o beneficiari del sistema de la Seguretat Social, amb 65 anys complits

        Podran participar el cònjuge o parella de fet sense necessitat de que aquets reunisquen els requisits d’edat o de pensió.

TERMINI:

El termini de presentació de les sol#licituts:

  • Per als torns de febrer i agost, fins el 4 de gener de 2018.  (Per al llistat d’espera el tyermini queda obert fins el 10 de maig)
  • Per als torns de setembre a desembre: fins l’11 de maig 2018. (Per al llistat d’espera el termini queda obert fins el 31 d’octubre)

DESCRIPCIÓ:

  • Oferix a les persones majors la possibilitat d’accedir a estàncies termals que, a més de servir com una oportunitat inmillorable de descans i de relació social, ofereixen teràpies específiques per algunes patologies associades a l’edat.

 

 

 


 

caValencià
es_ESSpanish caValencià