Obertura de la Piscina Municipal de Gavarda

Pel present, es posa en coneiximent del veïnat la pròxima apertura al pùblic de les instal.lacions de la Piscina Municipal, a partir del  DIVENDRES dia 22 de juny a les 10:00 h.el qual es declara dia de portes obertes.

Horari al públic:

Dilluns a Divendres:  matí: d’11:00 a 14:00 hores; vesprada de 16:30 a 20:00 hores.

Dissbte i Diumenge:       matí: d’11:00 a 14:30 hores: vesprada de 16:00 a 20:00 hores

 

Import entrades i abonaments:

ENTRADES DIARIES PREU
ADULTS (majors de 16 anys) 3,00 €
MENORS (meyns de 16 anys) 2,00 €
PENSIONISTES 2,00 €

 

ABONAMENTS MENSUAL (Juliol i Agost)
FAMILIAR FILLS MENORS DE 16 ANYS 35,00 €
INDIVIDUAL (majors 16 anys) 22,00 €
INDIVIDUAL (menors de 16 anys) 14,00 €
INDIVIDUAL PENSIONISTES 14,00 €

 

ABONAMENT TEMPORADA

FAMILIAR FILLS MENORS DE 16 ANYS 47,00 €
INDIVIDUAL (majors 16 anys) 29,00 €
INDIVIDUAL (menors de 16 anys) 19,00 €
INDIVIDUAL PENSIONISTES 19,00 €

 

Bonificacions: Dins de la mateixa unitat familiar, sempre que els fills NO estiguen emancipats, el tercer membre que adquirisca un abonament, obtindrà una bonificació del 50%, el quart membre, una bonificació del 75% i a partir del cinqué, una bonificació del 100%. L’abonament familiar a estos efectes computarà com si dos membres de la unitat familiar s’hagueren tret l’abonament.

Primerament es passarà per l’Ajuntament per a informar-se dels preus i condicions dels abonaments ja que han canviat els preus i el models dels abonaments, després es pagaran en el compte de l’Ajuntament en Cajamar i posteriorment es repleguen en les oficines de l’Ajuntament justificant el seu pagament.

caValencià
es_ESSpanish caValencià