Obert termini de sol·licituds – Segona convocatòria “Pla Resistir”

Què és el Pla Resistir?

Es el pla de xoc posat en marxa per la Generalitat Valenciana per a ajudar econòmicament als sectors més afectats per les restriccions sanitàries I que s’han vist obligats a tancar els seus negocis, a reduir els seus horaris d’obertura o a limitar la seua activitat, amb les pèrdues econòmiques que això ha ocasionat.

A qui va dirigit?

Persones o entitats que complisquen els següents requisits:

  • Persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.
  • Estar donat d’alta en alguna de les activitats (IAE) dels sector identificats en el apartat 4 del Decret de la Segona Convocatòria (CNAES 4726 i 9602)
  • Que el domicili fiscal de la seua activitat es trobe en el municipi de Gavarda.
  • No haver sigut beneficiari en cap convocatòria de les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir concedides per l’Ajuntament de Gavarda, o per qualsevol altre Ajuntament.

Quantia per persona beneficiaria:

  • Una quantitat màxima de 2.000€ per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.
  • No s’aplicarà la quantitat addicional de 200€ per cada treballador afiliat a la Seguretat Social a data de 31 de desembre de 2020.
  • En cas que el crèdit disponible per a atendre les sol·licituds no siga suficient per a concedir 2.000€ a cada sol·licitant, es distribuirà el total (10.012€) entre les sol·licituds presentades, sempre que s’haguera justificat despeses per l’import que els corresponguera.
  • En cas que el crèdit disponible per a atendre les sol·licituds excedisca de la subvenció concedida als sol·licitants, aquest excedent es distribuirà entre tots ells, sempre que l’excés de despeses a subvencionar estiguera degudament justificat.

Termini de presentació:

Des del 24 de maig fins al 21 de juny de 2021.

Documentació:

Resolució d’Alcaldia – Aprovació Bases Pla Resistir Gavarda

Resolució d’Alcaldia – Segona convocatòria 

Annex 1- Sol·licitud d’ajudes

Annex 2- Declaració Responsable

Annex 3- Manteniment de tercers

caValencià
es_ESSpanish caValencià