Obert termini de sol·licituds – Pla Resistir

Què és el Pla Resistir?

És el pla de xoc posat en marxa per la Generalitat Valenciana per a ajudar econòmicament als sectors més afectats per les restriccions sanitàries i que s’han vist obligats a tancar els seus negocis, a reduir els seus horaris d’obertura o a limitar la seua activitat, amb les pèrdues econòmiques que això ha ocasionat.
A qui va dirigit?
Persones o entitats que complisquen els següents requisits:
– Persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.
– Estar donat d’alta en alguna de les activitats (IAE) dels sectors identificats en l’Annex I de la convocatòria, amb data anterior a la publicació en el BOP d’aquesta.
– Que el domicili fiscal de la seua activitat es trobe en el municipi de Gavarda.
Quantia per persona beneficiària:
– Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.
– Una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020.
Termini de presentació:
Des del 5 de març fins al 6 d’abril de 2021.
Documentació:
caValencià
es_ESSpanish caValencià