Imagen

S’informa que s’està netejant la pinada del costat del poble per la part de la pedrera. Els veïns del poble que vuiguen poden agafar llenya per a les fogueres. 

Tot i que no és potestat directa de l’Ajuntament, recordem que està prohibit tallar llenya indiscrimanadament en zones forestals. 

caValencià
es_ESSpanish caValencià