Gavarda controlarà la població de conills de muntanya davant els danys causats en els cultius

Ho portaven demanant els agricultors des de fa mesos i per fi, gràcies a l’impuls de la proposta consensuada entre l’Ajuntament i el club de caçadors de Gavarda, la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental ha confirmat que, fins al 30 de juliol, es podran dur a terme batudes extraordinàries de conills de muntanya (Oryctolagus cuniculus) amb l’objectiu de controlar la població i reduir el dany causat en els cultius.

I és que els perjudicis provocats per este mamífer han augmentat en els últims mesos. De fet, els camps de tarongers són un indicador de la seua abundant presència, amb els troncs corcats en la base. L’administració local, coneixedora d’esta problemàtica, va elaborar un informe a l’inici de l’any que ara, ha rebut el vistiplau per part del cap del Servei Territorial de Medi Ambient. No obstant això, en ell es tenen en compte diversos condicionants a l’hora de realitzar estes batudes:

1. El control de la població estarà restringit a les persones autoritzades per l’amo del camp afectat, portant el caçador, en tot moment, una autorització signada.
2. Les modalitats acceptades són: Caça al salt amb escopeta amb o sense gossos, no podent utilitzar gossos entre el 15 de març i el 14 de juliol; caça a l’espera (es podran utilitzar fures i escopetes en els refugis de conills); falconeria i caça amb arc.
3. En les zones de seguretat només s’utilitzaran les modalitats de caça amb fures i xarxes.
4. És obligat seguir les mesures de seguretat per a evitar possibles contagis per COVID-19.

“Volem previndre i minimitzar els danys al sector agrícola respectant l’equilibri ecològic. D’esta manera, dotem de ferramentes suficients a caçadors i agricultors de cara a una major efectivitat en el control d’esta plaga. Els veïns i veïnes que ho necessiten només hauran de comunicar-ho a l’Ajuntament i es gestionarà la seua petició”, explica Vicente Mompó, alcalde de Gavarda.

caValencià
es_ESSpanish caValencià