Es permet el desplaçament per a cura d’animals i Horts

El Govern permet l’atenció d’animals i recol·lecció d’horts sempre que siga dins del municipi del domicili o en algun limítrof.

El desplaçament per a l’atenció i recol·lecció dels horts queda autoritzat, sempre que es troben en el mateix terme municipal al del domicili, o en un del costat.

Aquest requisit de proximitat podrà exceptuar-se en situació de necessitat, considerant-se per tal:

L’atenció i alimentació d’animals.

L’atenció o recol·lecció per a l’autoconsum, justificada per la situació socioeconòmica de l’interessat.

Tots els desplaçaments es realitzaran amb observança de les normes dictades per a garantir la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans.

Els desplaçaments seran individuals i els mínims possibles, excepte causa degudament justificada.

Els treballs es realitzaran de manera individual, llevat que s’acompanye a persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada, i pel temps indispensable.

 

BOE [PDF de 2 pàgines] https://bit.ly/2Wl9tVH

 

caValencià
es_ESSpanish caValencià