AVALEM JOVES PLUS : EMCUJU – EMPUJU

AVALEM JOVES PLUS

PROGRAMA EMCUJU

EXPEDIENT: EMCUJU/2019/431/46.

DESCRIPCIÓ
Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

 
Subvenció segons resolució del 06/08/2019: 20.919,07 Euros

Subvenció BECU 12 MESOS, G.C. 8: 13.519,08 Euros.

Nombre de contractes: 1

Duració del contracte: Des del 5 de novembre de 2019 al 4 de novembre de 2020.

Tipus de contracte: Contracte en pràctiques.

 
Ocupacions i tasques a realitzar:

Jardiner: 1

⦁    Conservació i manteniment de parcs i jardins.

⦁    Regar i abonar les zones enjardinades.

⦁    Realització de tractaments fitosanitaris bàsics.

⦁    Realització de treballs silvícoles de poda i de neteja.

⦁    Replantació i reforestació.

 

PROGRAMA EMPUJU

EXPEDIENT: EMPUJU/2019/394/46

 DESCRIPCIÓ

Programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

Subvenció segons resolució del 09/08/2019: 16.366,08 Euros

Subvenció BECU 12 MESOS, G.C. 5: 16.366,08 Euros.

 

Nombre de contractes: 1

Duració del contracte: Des de l’1 de novembre de 2019 al 31 d’octubre de 2020.

Tipus de contracte: Contracte per obra o servici

 
Ocupacions i tasques a realitzar:

Administratiu: 1

  • Tasques d’atenció al públic, informació i tramitació d’expedients..
  • Mecanografiat de documents.
  • Incorporació de documents als expedients de la unitat administrativa així com el seu arxiu i registre.
  • Utilització de terminals d’ordinador per a tractament de textos i altres programes.
  • En general realització d’activitats administratives elementals d’acord amb instruccions rebudes o normes existents. 

 

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu.

caValencià
es_ESSpanish caValencià