Urbanisme

Punt D'Informació Cadastral

Aquest Ajuntament té a disposició del veïnat el
PUNT D’INFORMACIÓ CADASTRAL (P.I.C.); que oferix informació relativa a tots els immobles que consten en la base de dades del Cadastre, tant rústics com urbans.
HORARI:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 hores.
Lloc: Secretaria de l’Ajuntament
Pl. de l’Ajuntament, 1

Pla d'urbanisme