Serveis Socials

Raó:

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Gavarda comprenen una sèrie d’actuacions i recursos destinats a prevenir la marginació i promoure la integració d’aquelles persones o famílies que per diferents motius (dificultats econòmiques, manca d’autonomia personal, dificultats d’integració social, etc.) necessiten l’ajuda i la protecció social.

 

Es treballa en el camp de:

Programes i Serveis

Ajuda en procediments

 • Pensions no contributives
 • Renda garantida de ciutadania
 • Prestacions econòmiques individualitzades.
 • Sol·licitud de centre residencial per a persones majors
 • Termalisme social
 • Vacances socials
 • Programa “no estés solo en Navidad”
 • Teleassistència domiciliaria.
 • Prestacions econòmiques per a eliminació de barreres arquitectòniques.
 • Atenció en situacions de desprotecció infantil.
 • Sol·licitud per a la valoració del grau de discapacitat.
 • Targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Targeta acreditativa de la condició de discapacitat.
 • Sol·licitud de centre específic d’atenció a persones amb discapacitat.
 • Ajudes individualitzades per al desenvolupament de persones amb discapacitat.