Serveis Municipals

Ajuntament

Cementeri

Jutjat de Pau

Jutgessa de Pau: Rosa Josefa Martínez Gascó
Secretari de Pau: Josep Escandell Martínez

Respecte a les competències que s’atribuïxen als jutjats de pau, es desenvolupen en tres àmbits:

Àmbit del Registre Civil: -Certificats de naixement, matrimoni i defunció.
-Inscripcions de fe de vida i estat civil.
-Tramitació d’expedients de matrimoni i realització de cerimònies matrimonials.
-Auxili registral amb altres registres civils.
Àmbit penal i Àmbit civil: -En l’àmbit civil i penal, el Jutjat de Pau també realitza actes de cooperació judicial nacional amb altres òrgans de l’administració de justícia, si es sol·liciten practicar diligències de notificació i citació a ciutadans de Gavarda. És per això que la compareixença en el Jutjat de Pau és sempre obligatòria.

Treballador Social

Enginyer Industrial

Arquitecte funcionari de la MANRA

prestant servei tècnic en l'Aj. de Gavarda

Enginyer de forest