Espais Municipals

Ajuntament

Centre Social

Centre de Salut

C.R.A. Escoles del Xúquer de Gavarda-Sumacàrcer

Piscina

Poliesportiu

Cementeri

Jutjat de Pau

Jutgessa de Pau: Rosa Josefa Martínez Gascó
Secretari de Pau: Josep Escandell Martínez

Respecte a les competències que s’atribuïxen als jutjats de pau, es desenvolupen en tres àmbits:

Àmbit del Registre Civil: -Certificats de naixement, matrimoni i defunció.
-Inscripcions de fe de vida i estat civil.
-Tramitació d’expedients de matrimoni i realització de cerimònies matrimonials.
-Auxili registral amb altres registres civils.
Àmbit penal i Àmbit civil: -En l’àmbit civil i penal, el Jutjat de Pau també realitza actes de cooperació judicial nacional amb altres òrgans de l’administració de justícia, si es sol·liciten practicar diligències de notificació i citació a ciutadans de Gavarda. És per això que la compareixença en el Jutjat de Pau és sempre obligatòria.