Adjudicació per mitjà de subhasta del bé immoble, carrer Dènou, núm 18

Anunci de l’Ajuntament de Gavarda sobre l’adjudicació per mitjà de subhasta del bé immoble situat en el carrer Dènou, núm. 18 del municipi de Gavarda. 

Superfície: 86,22 m2 segons mesurament practicada.

Preu mín. licitació: 7.094,31 EUR, més l’IVA que resulte legalment aplicable.

Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de licitació en el BOP. (últim dia per a presentar oferta el 25 de febrer de 2015)

Adjuntem PDF amb més informació.

caValencià
es_ESSpanish caValencià