Modificació del període de cremes per a gener 2018
12/01/2018

No es podrà cremar fins a nova ordre a :

 • Font del Baladre
 • Els Plans
 • Font Dolça
 • Muntanya
 • Racó del poble
 • Darrere sequia
 • La llenca
 • Albufera
 • Racó dels polacos
 • Horta de dalt
 • L'alqueria