EDICTE ELECCIÓ JUTGE DE PAU, TITULAR i SUBSTITUT.
8/10/2018

Edicte d’Alcaldia-Presidència
Procediment: Elecció de Jutge de Pau, Titular i Substitut.

  • Adjuntem PDF