La Ribera Impulsa

La Ribera IMPULSA és un Projecte d´innovació social, integral, participatiu i dinàmic per a millorar l´ocupabilitat i fomentar l´empreniment social.
Consisteix en la creació d´equips heterogenis (10-15 persones) (edat, formació) de persones desocupades i/o millora d´ocupació amb esperit dinàmic, compromés i solidari que coordinades per una persona dinamitzadora d´oportunitats, reforcen les seues competències, generen coneixement col.lectiu, es fan visibles i col.laboren en la consecució d´un fi comú: aconseguir treball, ja siga per compte propi o aliè.
Tot açò en sessions grupals i individuals a través d´una metodologia activa, participativa basada en el treball en equip I en el desenvolupament de competències. A més a més es fan sessions grupals de simulació d´empresa d´economia social o cooperativa de treball associat.
La participació és GRATUÏTA i VOLUNTÀRIA.