Període Mitjà de pagament a Proveïdors Trimestral
<p><img alt="" src="/sites/default/files/u33/gavarda_pmp-ajuntament-1r-trimestre-2017.gif" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; width: 300px; height: 46px;" /></p>

1r. Trimestre - Any 2017 - 

(*Calculada segons RD 635/2014 pel que es desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera).


 Anar a: 

 


 

2n. Trimestre - Any 2017 - 

(*Calculada segons RD 635/2014 pel que es desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera).

 

 Anar a:  

 


 

3r. Trimestre - Any 2017 - 

(*Calculada segons RD 635/2014 pel que es desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera).

 

 Anar a:  

 


 

4t. Trimestre - Any 2017 - 

(*Calculada segons RD 635/2014 pel que es desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera).

 

 Anar a:  

 


1er. Trimestre - Any 2018 -

(*Calculada segons RD 635/2014 pel que es desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera).

Anar a: