Nou emplaçament de Gavarda

 

El Poble nou de Gavarda....

En un principi semblava que tots estaven conformes amb la idea del nou emplaçament però a mesura que passava el temps, anaven apareguen divergències,  l’Administració Central semblava que també tenia interés en què eixe projecte es duguera a terme i posà tots els mitjos per a facilitar els tràmits.

Fer un poble nou no és qualsevol cosa, i més quan encara no s’havia decidit on ubicar-ho; com que no estaven fetes (al cent per cent) les transferències d’Obres Públiques, hi havien involucrades quatre administracions: Ministeri, Conselleria, Diputació i Ajuntament. 

Es compraren terrenys i es anivellaren dintre de les possibilitats, es procedí (segons els pendents) a traçar els carrers, conduccions d’aigua potable, clavegueram, electricitat i telefonia, és a dir, urbanitzar.

          

 


 

El 8 de novembre de 1991 va ser inaugurat un nou assentament per a Gavarda.

Es feren divuit tipus de vivendes amb l'objectiu de reubicar a tots els veïns i veïnes de Gavarda; va ser un procés llarg i costós; el primer edifici que es va construir, va ser el dedicat a consultori mèdic i vivenda del metge, edifici que si no recorde mal,  va ser costejat per la Diputació Provincial de València.

En l'esmentat edifici, mentre ens construïa el “poble nou”, s’ubicaren les oficines de FOMENTO (empresa constructora), que amb posterioritat es traslladaren a “uns barracons” ubicats al centre de l'espai que avui és la Plaça de l’Ajuntament; següent ocupat provisionalment  per les oficines municipals.

Quan el poble nou començà a ser habitat, mancava de servicis com Escoles Públiques, un edifici nou per a la Parròquia, l'edifici per a l'Ajuntament, així com les dotacions esportives contemplades  en el "Acuerdo Marco”, és a dir, sols hi havia vivendes, però  a poc a poc totes les instal·lacions previstes es feren realitat.

                      

         

 


 

A poc a poc es van anar construint els edificis públics, com ara, l'Escola, l'Ajuntament, el Centre mèdic, Centre Social..., la qual cosa va fer que els veïns tornaren a tindre la sensació de viure al "poble".

El centre de salut, així com la vivenda del metge, va ser la primera casa que es va construir en el poble nou, en un principi va tindre diferents utilitats fins que va anar normalitzant la vida dels veïns.