Nou emplaçament de Gavarda

Després de la pantanada del 82, Gavarda es trobava enfonsada físicament i moralment.

Es llança la idea d'un poble nou que seria situat en una cota més alta, la qual cosa ajudaría en un futur a estar a resguard de noves avingudes del riu.

 

El Poble nou de Gavarda....

En un principi semblava que tots estaven conformes amb la idea del nou emplaçament però a mesura que passava el temps, anaven apareguent divergències,  l’Administració Central semblava que també tenia interés en què eixe projecte es duguera a terme i posà tots els mitjos per a facilitar els tràmits.

Fer un poble nou no es qualsevol cosa, i més quan encara no s’havia decidit on ubicar-ho; com que no estaven fetes (al cent per cent) les transferències d’Obres Públiques, hi havien involucrades quatre administracions: Ministeri, Conselleria, Diputació i Ajuntament. 

Es compraren terrenys i es nivellaren dintre de les possibilitats, es procedí (segons les pendents) a traçar els carrers, conduccions d’aigua potable, clavegueram, electricitat i telefonia, és a dir, urbanitzar.

          

 


 

El 8 de novembre de 1991 va ser inaugurat un nou asentament per a Gavarda.

Es feren divuit tipus de vivendes amb l'objectiu de reubicar a tots els veïns i veïnes de Gavarda; va ser un procés llarg i costós; el primer edifici que’s va construïr, va ser el dedicat a consultori mèdic i vivenda del metge, edifici que si no recorde mal,  va ser costejat per la Diputació Provincial de València.

En l'esmentat edifici, mentres ens construïa el “poble nou”, s’ubicaren les oficines de FOMENTO (empresa constructora), que amb posterioritat es traslladaren a “uns barracons” ubicats al centre del espai que avui es la Plaça de l’Ajuntament; seguent ocupat provisionalment  per les oficines municipals.

Quan el poble nou començà a ser hábitat, mancava de servicis com Escoles Pùbliques,un edifici nou per a la Parròquia, l'edifici per a l'Ajuntament, així com les dotacions esportives contemplades  en el "Acuerdo Marco”, es a dir, sols hi havia vivendes, però  a poc a poc totes les instalacions previstes es feren realitat.

                      

         

 


 

A poc a poc es van anar construint els edificis públics, com ara, l'Escola, l'Ajuntament, el Centre mèdic, Centre Social..., la qual cosa va fer que els veïns tornaren a tindre la sensació de viure al "poble".

El centre de salut, així com la vivenda del metge, va ser la primera casa que es va construir en el poble nou, en un principi va tindre diferents utilitats fins que va anar normalitzan-se la vida dels veïns.