Jutjat de Pau
 
 

Jutgessa de Pau:

 Rosa Josefa Martínez Gascó

Secretari de Pau: 

Josep Escandell Martínez

 

 

 Respecte a les competències que s'atribuïxen als jutjats de pau, es desenvolupen en tres àmbits:

 
 
Àmbit del Registre Civil:
 
 -Certificats de naixement, matrimoni i defunció.
 -Inscripcions de fe de vida i estat civil.
 -Tramitació d'expedients de matrimoni i realització de cerimònies matrimonials.
 -Auxili registral amb altres registres civils.
 
 
 
Àmbit penal i Àmbit civil:
 
-En l'àmbit civil i penal, el Jutjat de Pau també realitza actes de cooperació judicial nacional amb altres òrgans de l'administració de justícia, si es sol·liciten practicar diligències de notificació i citació a ciutadans de Gavarda. És per això que la compareixença en el Jutjat de Pau és sempre obligatòria.