Jutjat de Pau

 

 

 

 

 CÀRRECS CONTACTES HORARIS

Jutgessa de Pau:

 Rosa Josefa Martínez Gascó

Secretari de Pau: 

Josep Escandell Martínez

Adreça:

Plaça de l' Ajuntament,1-CP:46267

Telèfon: 962594165

Fax: 962594355

Email: Gavarda_sec@gva.es

Adreça web: www.gavarda.es

Divendres de:

(10:00 a 14:00 hores)

 

         

-Pel que fa a les competències que s’atribueixen als Jutjats de Pau, es desenvolupen en tres àmbits:
 
 
1. Àmbit del Registre Civil:
 
 -Certificats de naixement, de matrimoni i defunció
 -Inscripcions de: Fe de vida i estat civil.
 -Tramitació d’expedients de matrimoni i realització de casaments (Jutge de Pau).
 -Auxili registral amb altres Registres Civils.
 
 
 
2.Àmbit penal / 3. Àmbit civil:
 
 
-En l’àmbit civil i en l’àmbit penal, el Jutjat de Pau també realitza actes de cooperació judicial nacional amb altres òrgans de l’administració de justícia, si sol·liciten practicar diligències de notificació i citació a ciutadans de Gavarda. És per això que la compareixença en el Jutjat de Pau és sempre obligatòria.