Comissió d'Igualtat Ajuntament de Gavarda

Recentment Gavarda s'ha adherit a la Xarxa Valenciana d'Agents d’Igualtat,  així mateix hem creat  la comissió d'igualtat a l'Ajuntament. Aquesta està integrada  per diferents professionals de l’àmbit de Serveis Socials, Tècnics de l’Ajuntament i per l’Alcalde de Gavarda.

Des d’aleshores el municipi està compromès per a realitzar activitats promovent la igualtat efectiva entre homes i dones