Cita Prèvia Ctre. de Salut

 Per anar al metge, hi han dues formes d'agafar cita prèvia:

 

                      * Demanar cita  directament cridant al telèf.: 962469200

 

                      * Demanar cita per Internet en el següent enllaç...: 

 

* En el cas de no poder contactar telefònicament, es prega acudisquen a l'Ajuntament amb el seu SIP en horari de 10:00 a 14:00 h