Punt D'Informació Cadastral (P.I.C.)

     

Este Ajuntament té a disposició del veïnat el

PUNT D'INFORMACIÓ CADASTRAL (P.I.C.); que oferix informació relativa a tots els immobles que consten en la base de dades del Cadastre, tant rústics com urbans.

HORARI:

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 hores.

Lloc: Secretaria de l'Ajuntament

Pl. de l'Ajuntament, 1