Webs d'altres Administracions

      Seleccione un enllaç el qual li portarà a la pàgina del Servici que haja seleccionat en una nova finestra
     
Pago de Tributos Diputación Valencia - Pagament de Tributs Diputació València

  1. http://www.dival.es/isum/Main?ISUM_ID=Locator&ISUM_SCR=groupScr&ISUM_CIP...
    Els contribuents dels Ajuntaments que recapta la Diputació poden pagar els seus tributs per Internet

    Servicio PROP de la Generalitat Valenciana - Servici PROP de la Generalitat Valenciana

  2. http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/atencion_ciudadano/buscadores

      Prestació de Servicis de la Generalitat Valenciana a ciutadans i empreses

   Oficina Virtual del Catastro - Oficina Virtual del Cadastre

  3. http://www.sedecatastro.gob.es

      Comprovació Certificats Cadastrals, Cartografia i Dades Cadastrals entre altres servicis

   Administración General del Estado - Administració General de l'Estat

  4. http://www.060.es

      Informació i accés a servicis de l'Admón. General de l'Estat.
 
  
Agencia Tributaria - Agència Tributària

  5. http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml

 

L'Agència Tributària és l'organisme públic encarregat de la gestió del sistema tributari estatal
   Tesorería General Seg. Social - Tresoreria General Seg. Sòcial

  6. http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm?ID=

 
 
Ventanilla Unica Empresarial - Finestreta Única Empresarial.

  7. http://www.060.es

   Creació de noves activitats empresarials, servicis integrats de tramitació i assessorament.