Bases i llistat PROVISIONAL d’admesos i exclosos en les proves de selecció de OFICIAL DE PRIMERA I PEÓ D’OFICIS MÚLTIPLES.

AJUNTAMENT DE GAVARDA

Bases de l'Ajuntament de Gavarda que regiran la contractació laboral temporal d'un 'oficial de primera' i d'un 'operari de serveis múltiples' mitjançant concurs-oposició, a més de la creació d'una borsa de treball per a cobrir vacants.

Adjuntem PDF

............................................................................................................................................

LListat PROVISIONAL d’admesos i exclosos per a prendre part en les proves de selecció de OFICIAL DE PRIMERA  I PEÓ D’OFICIS MÚLTIPLES

Adjuntem PDF.